χαρτοποιία αιγίου

Χαρτοποιΐα Αιγίου

Η Χαρτοποιΐα Αιγίου δημιουργήθηκε το 1927 σχεδιασμένη από Σουηδούς αρχιτέκτονες και την εγκατάσταση των μηχανημάτων πραγματοποίησαν Νορβηγοί και Σουηδοί εφαρμοστές. Το συγκρότημα της Χαρτοποιΐας κατασκευάστηκε στην τότε κάτω πόλη του Αιγίου με αποτέλεσμα την εμπορική, βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης.

Σε τρεις περιόδους χωρίζεται η λειτουργία της επιχείρησης:

 • Πρώτη περίοδος (1925-1930)
 • Δεύτερη περίοδος (1930-1960)
 • Τρίτη περίοδος (1960-1991) όπου ήρθε και το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης.

Τα εντυπωσιακά και επιβλητικά κτίρια του συγκροτήματος της Χαρτοποιΐας, το πλήθος μηχανών, κτιστών κατασκευών και του κινητού εξοπλισμού συνέθεσαν την επιτυχία και το κύρος της επιχείρησης. Η κατασκευή των κτιρίων έγινε με σκοπό να στεγαστεί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος αποτελούνταν από ογκώδη χαρτοποιητικές και επεξεργαστικές μηχανές.

Ένα από τα κτίρια της Χαρτοποιΐας που ξεχωρίζει είναι το Παλιό Λεβητοστάσιο, μια πρωτότυπη κατασκευή για την εποχή που θα αποτελέσει έμβλημα του συγκροτήματος. Ο χώρος της Χαρτοποιΐας Αιγίου μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε μουσειακό χώρο αφού αποτελεί βιομηχανικό μνημείο για την ιστορία της περιοχής, καθώς και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο παλιό εργοστάσιο μπορούν να αξιοποιηθούν αφού πρώτα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή και συντήρησή τους.

Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες από το αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.

Αίθουσα ατμοστροβίλων. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αίθουσα ατμοστροβίλων. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αίθουσα συσκευασίας. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αίθουσα συσκευασίας. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αποθήκη Ανταλλακτικών. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αποθήκη Ανταλλακτικών. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Άποψη του εργοστασίου από τη θάλασσα. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Άποψη του εργοστασίου από τη θάλασσα. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ατμοστροβιλος. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ατμοστροβιλος. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Γενική άποψη εργοστασίου.1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Γενική άποψη εργοστασίου.1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Δεξαμενές κολοφωνίου. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Δεξαμενές κολοφωνίου. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Διπλοκοπτική μηχανή. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Διπλοκοπτική μηχανή. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τριβεία.1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τριβεία.1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αυτόματη τροφοδότηση γαιάνθρακα. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Αυτόματη τροφοδότηση γαιάνθρακα. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Διαλογή χαρτιού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Διαλογή χαρτιού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ένα από τα εστιατόρια του προσωπικού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ένα από τα εστιατόρια του προσωπικού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Καλάνδρα (Στιλβωτήριο χαρτιού). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Καλάνδρα (Στιλβωτήριο χαρτιού). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Μικρή κοπτική μηχανή.1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Μικρή κοπτική μηχανή.1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Μονοκοπτική μηχανή. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Μονοκοπτική μηχανή. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ολλανδικές δεξαμενές. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ολλανδικές δεξαμενές. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Παραλαβή χαρτομάζας. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Παραλαβή χαρτομάζας. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Περιτυλικτικές μηχανές χαρτονιού και ρόλλων χαρτιού υγείας. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Περιτυλικτικές μηχανές χαρτονιού και ρόλλων χαρτιού υγείας. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Πολτοσυλλέκτες. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Πολτοσυλλέκτες. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ο Τεχνικός Διευθυντής. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ο Τεχνικός Διευθυντής. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα της αίθουσας διαλογής χαρτιού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα της αίθουσας διαλογής χαρτιού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα αποθήκης επεξεργασμένου χαρτιού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα αποθήκης επεξεργασμένου χαρτιού. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα του Κινητήρα της Μηχανής νο. 3. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα του Κινητήρα της Μηχανής νο. 3. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα Ολλανδικών δεξαμενών. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Τμήμα Ολλανδικών δεξαμενών. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτονοποιητική μηχανή Νο 1. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτονοποιητική μηχανή Νο 1. 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή νο 2 (μπροστινή άποψη). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή νο 2 (μπροστινή άποψη). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή Νο 3 (μπροστινή άποψη). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή Νο 3 (μπροστινή άποψη). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή Νο 2 (οπίσθια άποψη). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή Νο 2 (οπίσθια άποψη). 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή Νο 3 (άποψη από πίσω) 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Χαρτοποιητική μηχανή Νο 3 (άποψη από πίσω) 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ψυγείο ατμοστρόβιλου 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

Ψυγείο ατμοστρόβιλου 1933. © Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

Εγγραφη/Εισοδος χρηστη

Εγγραφείτε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.
Αν εγγράφεστε για πρώτη φορά ΠΡΕΠΕΙ να απαντήσετε στο email που θα σας σταλεί για επιβεβαίωση.

Gadgets

 • Lenovo Tab 7 & Tab 7 Essential

  Lenovo Tab 7 & Tab 7 Essential

  Η Lenovo πρόσθεσε άλλα δύο tablets στην οικογένεια των οικομικών προτάσεων της, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους καταναλωτές να επωφεληθούν από την εμπειρία ενός Android tablet

  Περισσότερα

 • Ηλιακό Μονοπλάνο Robotime

  Ηλιακό Μονοπλάνο Robotime

  Συναρμολογήστε το Ηλιακό μονοπλάνο το οποίο αποτελείται από 30 ξύλινα κομμάτια και ένα ηλιακό panel.

  Περισσότερα

 • Νέα Samsung Galaxy S7 & S7 Edge

  Νέα Samsung Galaxy S7 & S7 Edge

  Η Samsung παρουσίασε στο Mobile World Congress της Βαρκελώνης την επόμενη γενιά της ναυαρχίδας στη σειρά smartphone, το Galaxy S7 και S7 edge (κυρτές πλευρές και διαγώνιο 5,5 ιντσών).

  Περισσότερα

Αντώνης Πανίτσας φωτογράφος γάμου καλαμάτα
Copyright © 1998 έως σήμερα: Aigiorama.gr. Οδηγός πόλης του Αιγίου και της Αιγιάλειας
Aigio city and Aigialeia region guide, Aigiorama.gr.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όροι χρήσηςΕπικοινωνία